Chráněná dílna v Hradci Králové a Náchodě

22.02.2024

Chráněná dílna Verpet: Podpora a integrace osob se zdravotním postižením

V Náchodě a Hradci Králové se nachází chráněná dílna Verpet, která se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato dílna není pouze pracovištěm, kde se provádí práce, ale také prostředím pro sociální integraci a podporu jednotlivých zaměstnanců ve všech aspektech jejich života.

Jedním z klíčových pilířů činnosti Chráněné dílny Verpet je poskytovat inkluzivní pracovní prostředí se speciálními pracovními místy, která jsou přizpůsobena potřebám lidí se zdravotním handicapem. Dílna se zaměřuje na rehabilitaci skrze práci a na integraci a respektování individuálních potřeb každého zaměstnance.

Jedním z hlavních cílů je také poskytnout zaměstnání pro lidi se zdravotním postižením a nabídnout speciální pracovní příležitosti, které jsou přístupné a podporující. Dílna se specializuje na práce jako je třídění, opracování a vizuální kontrola výrobků, což zahrnuje vizuální kontrolní proces a inspekci výrobků.

Mezi hlavní oblasti činnosti dílny Verpet patří výroba různých výrobků a komponent pro průmyslové odvětví. To zahrnuje kompletaci a balení parfémových sáčků, montáž svítidel pomocí akumulátorového nářadí, výrobu kabelových svazků pro různé aplikace včetně měření kabeláže a krimpování, ruční i strojní výrobu toroidních transformátorů a tlumivek, vizuální kontrolu kovových dílců pomocí mikroskopů, ruční opracování gumárenských výrobků a další činnosti.

Chráněná dílna Verpet aktivně hledá vhodné pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením po celé České republice, ale i v blízkém zahraničí. Aktivně spolupracuje s různými firmami a podniky, které hledají možnosti náhradního plnění a zároveň chtějí podpořit inkluzi a zaměstnání osob se zdravotním postižením. Nabízí také široké možnosti pro firmy, které potřebují specializovanou práci, jako je třídění, opracování a vizuální kontrola výrobků či výroba kabelových svazků a připojení různých konektorů.

Dílna Verpet není pouze místem práce, ale i místem, kde se podporuje individuální růst a integrace osob se zdravotním handicapem do společnosti. Jejich práce má nejen ekonomický význam, ale především sociální, protože přispívá k vytváření inkluzivního prostředí a posiluje důstojnost a sebeúctu každého zaměstnance.