Vnitřní oznamovací předpis

Máte podezření, že v naší firmě dochází k neetickému jednání nebo nám chcete poslat jakoukoliv zpětnou vazbu?

Naše společnost si zakládá na etickém fungování a vzájemném respektu. Pro případ, že byste se stali svědky neetického jednání, o kterém není snadné mluvit prosím kontaktujte zodpovědnou osobu uvedenou níže.

Můžete nám bezpečně posílat oznámení o protiprávním či neetickém jednání, návrhy na zlepšení, dotazy nebo jakoukoliv zpětnou vazbu.

Všechna oznámení řeší pověřená osoba v naší firmě. Informace zaslané této osobě jsou v naprostém bezpečí.

Jak správně poslat oznámení?

  • Vždy posílejte pravdivé informace e-mailem či dopisem pověřené osobě
  • Buďte co nejvíce konkrétní - podrobně popište situaci a osoby, kterých se to týká a napište co nejvíce detailů

Kontakt na pověřenou osobu k zasílání oznámení:

Lucie Kehlerová

Telefon: +420 733 130 180

E-mail: kehlerova@verpet.cz